Regulamin usługi namierz-telefon.com.pl określa zasady świadczenia usługi lokalizacji dostępnej za pośrednictwem serwisu namierz-telefon.com.pl

1. Główne definicje:


aplikacja - Aplikacja mobilna, oprogramowanie stworzone i utrzymywane przez dostawcę działający na telefonie dziecka lub bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo. Informacje przekazywane są do usługi i przedstawianie w formie graficznej w panelu użytkownika gdzie klient ma dostęp za pomocą loginu i hasła
bliski - Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i na udostępnienie jego danych o lokalizacji.
dziecko - Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), której rodzicem lub opiekunem prawnym jest rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie jego telefonu.
klient - abonent w myśl rozumienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
konto - konto użytkownika usługi służące do korzystania z usługi.
lokalizacja - system lokalizacji telefonu w oparciu o infrastrukturę GPS, BTS, WIFI oraz GSM
ostatnia lokalizacja - możliwość otrzymania ostatniej znanej lokalizacji dziecka lub bliskiego przed utraceniem przez telefon dziecka.
rodzic – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej. Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub (i) klient będący w relacjach z bliskim.
serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem namierz-telefon.com.pl
usługa – dostęp do panelu użytkownika na stronie https://namierz-telefon.com.pl

2. Zasady korzystania:


w celu skorzystania z usługi należy zarejestrować konto na stronie namierz-telefon.com.pl
dostęp do usługi jest możliwy za pomocą przeglądarek internetowych np. Firefox, Chrome, Internet Explorer i innych.
Aby skorzystać z lokalizacji należy podać numer na który wyślemy kod dostępu uprawniający do skorzystania z aplikacji.
usługodawca gwarantuje działanie usługi na wszystkich telefonach z systemem Android.
usługodawca nie odpowiada za spory wynikające z instalacji aplikacji na telefonie do którego użytkownik nie ma prawa
aplikacja wysyła informacje o lokalizacji co 5 minut
użytkownik ma dostęp do systemu lokalizacji, kopii sms
opłata uiszczana jest jednorazowo przy rejestracji za sms
Dostęp do systemu udzielany jest na okres 12 miesięcy. Po tym okresie należy donowić usługę.

3. Zasady rejestracji:


Klient ma możliwość zarejestrować swoje konto poprzez założenie konta na stronie internetowej namierz-telefon.com.pl
Rejestracja odbywa się po przez wysłanie kodu na telefonie użytkownika, który pozwala zarejestrować się w serwisie
Otrzymany kod jest jednorazowy i nie mozna go udostępniac osobą trzecim
Po wykonaniu tych czynności użytkownikowi generuje się indywidualny login i hasło przypisane do numeru, dzięki czemu mamy możliwość logowania się i sprawdzania pozycji urzadzenia w każdym momencie, wygenerowany login i hasło należy sobie zapisać(zapamiętać)
Promocyjna cena dostępu do serwisu namierz-telefon.com.pl to tylko 0,10 groszy, za jeden dzień, czas trwania promocji do 31-01-2020 roku. Koszt dostępu na rok to tylko 30,75 zł cena za wysłany sms. Opłata jednorazowa.

4. Odpowiedzialność usługodawcy


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach usługi
sposób korzystania z usługi przez użytkowników usługi
jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania użytkownika z usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim
kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez usługodawcę

5. Postanowienia końcowe


usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 24.4.2018 roku na czas nieokreślony.
regulamin dostępny jest na stronie https://namierz-telefon.com.pl/regulamin
kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez zakładkę kontakt
rezygnacja z korzystania z usługi powinny być wysyłane drogą mailową na adres kontakt@namierz-telefon.com.pl. Reklamacje sa rozpatrywane w ciągu 48h. Podstawą do rezygnacji jest błąd w działaniu usługi.Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
działanie usługi jest stale nadzorowane przez programistów firmy a historia jest zapisywana przez system.

Wpisz numer telefonu i zlokalizuj dowolny telefon! Obsługujemy wiele krajów.